21/10/2020 10:31
Xem với cỡ chữ

Công điện của Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam về chủ động phòng, chống bão lũ

Ngày 19/10/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 05/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về việc chủ động phòng, chống bão lũ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra đối với con người và tài sản của hệ thống.

Tìm theo ngày :

Khách online:5248
Lượt truy cập: 12971732