21/10/2020 11:19
Xem với cỡ chữ

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Ngày 12/10/2020, NHPT đã ban hành thông báo số 29/TB-NHPT về kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020 tại cuộc họp giao ban tháng 10/2020; nội dung những nhiệm vụ quan trọng được Tổng Giám đốc thống nhất chỉ đạo, như sau:
Thủ trưởng các đơn vị  Trụ sở chính tiếp tục triển khai những nhiệm vụ được giao theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2020. Tổ nghiên cứu đề xuất mô hình NHPT sau giai đoạn cơ cấu lại đề xuất việc xin ý kiến các chuyên gia và các bộ ngành có liên quan về nội dung của Đề án mô hình NHPT sau giai đoạn cơ cấu lại để hoàn thiện báo cáo Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện trong quý IV/2020.
Ban KHNV tiếp tục bám sát, làm việc với liên Bộ để được cấp có thẩm quyền xây dựng dự toán NSNN năm 2021 cho NHPT và bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021–2025 của NHPT; dự thảo hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch năm 2021 cho toàn hệ thống để báo cáo HĐQT ban hành. Các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2020 theo chỉ đạo của HĐQT.
Tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính, VPCP để trình Thủ tướng Chính phủ sớm giao kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh năm 2020 cho NHPT, cấp đủ số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý theo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Trung ương năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt; chủ động xây dựng phương án cân đối nguồn và nhu cầu sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản và đáp ứng các nhu cầu giải ngân của toàn hệ thống trong các tháng cuối năm 2020 và đảm bảo nguồn vốn gối đầu sang năm 2021.
Các ban tín dụng rà soát, tổng hợp các dự án có lãi suất vay vốn trên 10%/năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để báo cáo Bộ Tài chính. Để phấn đấu đạt mức cao nhất theo kế hoạch được Chính phủ giao, Ban TD1 rà soát các dự án có kế hoạch giải ngân năm 2020 để có giải pháp phù hợp báo cáo Tổng Giám đốc chỉ đạo, tiếp tục giải ngân vốn an toàn, hiệu quả.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế tại NHPT theo lộ trình HĐQT đã phê duyệt; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ NHPT giai đoạn 2016–2021 cùng với việc hướng dẫn tổng kết đánh giá cuối năm 2020, báo cáo Tổng Giám đốc để báo cáo HĐQT ban hành.
Theo VB số 29/TB-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:4532
Lượt truy cập: 12970771