22/10/2020 11:53
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay (cv 584/NHPT.TBI-TD)

Với các nội dung như sau:
1/ Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình 
- Địa chỉ: Số 05 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình,  tỉnh Thái Bình.
2/ Tên tài sản, số lượng, tình trạng của tài sản đấu giá: 
- Tên tài sản: tàu vận tải biển Trung Dũng 09, thông số chính của tàu như sau:
- Số lượng tài sản: 01 tàu.
- Tình trạng kỹ thuật hiện tại: Tàu Trung Dũng 09 đang hoạt động vận tải bình thường trên tuyến Quốc tế.
3/ Giá khởi điểm đấu giá tài sản tàu Trung Dũng 09:
Giá khởi điểm bán đấu giá là: 10.800.000.000 đồng, (Bằng chữ: Mười tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
4/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 
Yêu cầu đối với hồ sơ đề xuất của tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
-  Cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết: Trụ sở hoạt động, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có đủ phương tiện đảm bảo cho việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản (Phòng đấu giá và hệ thống phương tiện phục vụ cuộc đấu giá phù hợp với loại tài sản đấu giá);
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phương án đấu giá phải nêu rõ phương thức, hình thức, địa điểm và dự kiến thời gian đấu giá;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín: Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm. Thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thời gian hoạt động từ 03 năm trở lên; đã thực hiện tối thiểu 03 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thành trong 12 tháng gần nhất; đội ngũ đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề đấu giá phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Tổ chức đấu giá phải có đề xuất cụ thể trong hồ sơ đề xuất trong trường hợp đấu giá thành, không thành và tối đa bằng với quy định tại Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính); 
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;
- Tiêu chí khác: Ưu tiên tổ chức đấu giá tài sản đã có kinh nghiệm tổ chức đấu giá thành công tài sản là tàu vận tải biển.
5/ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến 15h ngày 04/11/2020 (trong ngày và giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ:  Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình (qua văn thư); Địa chỉ: Số 05 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.734.426 
Lưu ý: Hồ sơ không hoàn trả lại nếu không được lựa chọn.
Tìm theo ngày :

Khách online:7616
Lượt truy cập: 8699812