23/10/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho VDB

Ngày 16/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6842/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

     Theo công văn này, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí 2.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư năm 2021 để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý còn thiếu trước 31/12/2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
      Được biết, theo pháp luật hiện hành, VDB được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, ngân sách nhà nước chưa bố trí đủ kế hoạch thanh toán các khoản kinh phí này, dẫn tới khó khăn cho VDB trong việc quản trị thanh khoản và cân đối tài chính./.

Nguyễn Cảnh Hiệp

Tìm theo ngày :

Khách online:3931
Lượt truy cập: 12969927