05/11/2020 17:45
Xem với cỡ chữ

Công điện số 06/NHPT-VP của Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam về chủ động phòng, chống bão lũ

Ngày 04/11/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 06/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về việc chủ động phòng, chống bão lũ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra đối với con người và tài sản của hệ thống (cơn bão số 10).

Tìm theo ngày :

Khách online:2461
Lượt truy cập: 13059877