13/11/2020 17:20
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020

Ngày 13/11/2020, Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền - tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ, người lao động đang làm việc tại tòa nhà 185A Giảng Võ - Hà Nội.
Khóa tập huấn đã phổ biến, cập nhật những kiến thức cơ bản về các văn bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC); tìm hiểu những biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại cơ quan; hướng dẫn, thực hành sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC trang bị tại cơ quan và các kỹ năng cứu nạn, cứu hộ đối với người bị nạn với tình huống giả định là có vụ cháy xảy ra khi trong giờ làm việc.
Chương trình huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC đồng thời củng cố, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, kỹ năng thực hành xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố cho cán bộ, người lao động./.
PV
Tìm theo ngày :