24/11/2020 15:18
Xem với cỡ chữ

Bộ Công thương triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận RCEP

Thông tin từ Văn phòng Bộ Công thương cho hay, để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là DNNVV tiếp cận và khai thác tối ưu những cơ hội từ Hiệp định RCEP đem lại, Bộ Công thương đã chuẩn bị lộ trình triển khai các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các nội dung của hiệp định này.
Theo đó, Bộ Công thương đã xây dựng và chuẩn bị triển khai kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các thông tin về hiệp định, xây dựng các buổi tập huấn bổ sung kiến thức về hiệp định cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước.
Đồng thời, xây dựng các chương trình, hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu cho các ngành hàng và dịch vụ mà ta có thế mạnh, tiềm năng. Cùng với đó, nâng cao năng lực cung cấp thông tin hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp của các đơn vị chức năng trực thuộc.
Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình phát triển thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào thị trường các nước RCEP. Bên cạnh đó, phát triển và hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế để hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam và bảo vệ người tiêu dùng…
Mặt khác, Bộ Công thương cũng đưa ra một số giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh đến từ RCEP như ưu tiên các cam kết cắt giảm thuế quan đối với các mặt hàng là nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, thông qua đó giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, tăng sức cạnh tranh cho các hàng hóa sản xuất trong nước liên quan; đổi mới mạnh mẽ về thủ tục hành chính, tạo điều kiện hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và cải thiện môi trường đầu tư…/.
P.Linh theo thoibaotaichinhvietnam.vn
Tìm theo ngày :