30/11/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Sẽ sửa đổi chính sách về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 26/11/2020 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

    Theo thông báo kết luận nói trên, bên cạnh ý kiến chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan, địa phương và các Ban quản lý dự án lớn nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12/2020 về các điểm bất cập trong quy định thể chế, quy trình, thủ tục và pháp luật hiện hành về ODA, vốn vay ưu đãi để trình cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, tăng tính hiệu quả cho các chương trình, dự án.
     Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo hướng quy định đơn giản hơn về hồ sơ, quy trình, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh và gia hạn; đồng thời  sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định này.
    Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ để hoàn chỉnh Nghị định sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, đảm bảo Nghị định sau khi sửa đổi sẽ quy định đơn giản hoá quy trình, thủ tục thẩm định và ký hợp đồng cho vay lại; tỷ lệ cho vay lại phù hợp hơn để hỗ trợ một số địa phương khó khăn tiếp cận vốn ODA nhưng vẫn đảm bảo kỷ luật tài khoá, đồng thời tạo dư địa điều hành linh hoạt cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
     Trước đó, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đã diễn ra ngày 29/10/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số Bộ, cơ quan trung ương, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
     Được biết, cho vay lại vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ là một hoạt động nghiệp vụ quan trọng của VDB với dư nợ chiếm tới khoảng 50% quy mô tổng tài sản của VDB. Việc sửa đổi chính sách về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu nói trên của Thủ tướng Chính phủ sẽ có tác động rất lớn đến việc triển khai hoạt động nghiệp vụ của VDB trong thời gian tới./.

Nguyễn Cảnh Hiệp

Tìm theo ngày :