01/12/2020 16:29
Xem với cỡ chữ

Thu phí tiền gửi ngoại tệ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 15/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN.
Tại Thông tư 15, NHNN bổ sung quy định về phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch NHNN. Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày duy trì số dư và mức phí quy đổi theo tỷ lệ %/năm. Mức phí do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.
Việc thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được thực hiện định kỳ hàng tháng. Sở Giao dịch NHNN tính và thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại thông tư này. Số phí phải thu trong tháng được tính theo bằng tổng số phí phải thu từng ngày trong tháng đó. Số phí phải thu từng ngày được tính bằng số dư thực tế nhân với mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ.
NHNN cho biết lý do bổ sung quy định phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ nhằm bù đắp chi phí mà đối tác nước ngoài thu của NHNN. Khi các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước mở và duy trì số dư trên tài khoản thanh toán bằng EUR tại NHNN, NHNN cũng phải gửi số EUR này tại các ngân hàng đối tác nước ngoài. Hiện nay, theo chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, các ngân hàng đối tác nước ngoài đang thu phí đối với số dư tiền gửi EUR trên tài khoản của NHNN tại các ngân hàng này. Do đó, hiện NHNN đang phải trả phí cho các đối tác nước ngoài đối với số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng EUR của Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng tại NHNN. 
Ngoài ra, Thông tư 15 cũng sửa đổi, bổ sung phần IV “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN. Theo đó, phí chuyển tiền ra nước ngoài bằng EUR là 0,15% số tiền chuyển đi (tối thiểu 2 EUR/món, tối đa 200 EUR/món). Phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến bằng EUR là 0,05% số tiền chuyển (tối thiểu 1 EUR/món, tối đa 100 EUR/món). Giải thích nội dung bổ sung này, NHNN cho biết NHNN đã mở tài khoản ngoại tệ bằng EUR cho Kho bạc Nhà nước và một số tổ chức tín dụng có nhu cầu. Theo đó, thực tế đã có phát sinh các giao dịch chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR (bao gồm chuyển tiền đi và chuyển tiền đến). Tuy nhiên, tại Thông tư số 26/2013/TT-NHNN hiện mới chỉ quy định mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng USD, do đó, cần phải bổ sung quy định mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng EUR để làm cơ sở cho việc thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng EUR. 
Để triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư 15, NHNN giao Vụ Thanh toán đầu mối trình Thống đốc NHNN ban hành quyết định về mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại NHNN. Sở Giao dịch NHNN làm đầu mối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ gửi Vụ Thanh toán làm căn cứ trình Thống đốc NHNN ban hành quyết định về mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại NHNN.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2021.
Đào Huyền theo Thời báo Tài chính
Tìm theo ngày :

Khách online:7819
Lượt truy cập: 8700038