16/12/2020 11:08
Xem với cỡ chữ

Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Minh Hải kết nạp đảng viên mới

Ngày 11/ 12/2020, Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Minh Hải tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thuỷ Tân, chuyên viên Phòng Giao dịch Bạc Liêu vào Đảng.
Dự Lễ, có đồng chí Võ Tương Lai, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đồng chí Võ Tương Lai Bí trao Quyết định kết nạp đảng viên mới và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thủy Tân sau một thời gian rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, chính thức được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng thời giao nhiệm vụ, cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới.
Bùi Quốc Chánh
 
Tìm theo ngày :