18/12/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia IR 4.0

Ngày 16/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (IR 4.0).

     Theo danh mục này, có 4 nhóm công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ số (Digital technologies), vật lý (Physics), công nghệ sinh học (Biotechnologies), năng lượng và môi trường (Energy and Environment) được ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng.
     Đối với các công nghệ này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức liên quan căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 và các quy định khác của pháp luật liên quan để định hướng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.
     Đáng lưu ý, trong số các công nghệ năng lượng ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng theo danh mục mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, có khá nhiều công nghệ có thể được sử dụng trong các dự án sản xuất điện như: Công nghệ chế tạo pin nhiên liệu (Fuel cells), Năng lượng Hydrogen (Hydrogen energy), Quang điện (Photovoltaics), Công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến (Advanced energy storage technologies), Năng lượng vi mô (Power microgeneration), Công nghệ tua bin gió tiên tiến (Advanced Wind turbine technologies), Công nghệ năng lượng địa nhiệt (Geothermal energy), năng lượng đại dương và năng lượng sóng (Marine and Tidal power technologies), Lưới điện thông minh (Smart grids)…
     Được biết, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng từ gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học, điện sinh khối, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo là dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam./.                                                

Nguyễn Cảnh Hiệp

Tìm theo ngày :