25/12/2020 16:54
Xem với cỡ chữ

Công điện số 07/NHPT-VP của Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam về thực hiện công tác quyết toán và một số công việc trọng tâm cuối năm 2020

Ngày 23/12/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 07/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về thực hiện công tác quyết toán và một số công việc trọng tâm cuối năm 2020.
 
Tìm theo ngày :

Khách online:2140
Lượt truy cập: 13059320