31/12/2020 15:38
Xem với cỡ chữ

Giải thể Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

Ngày 30/12/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-NHPT về việc giải thể Ban chỉ đạo của NHPT thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ hỗ trợ 03 huyện nghèo thuộc tỉnh Lào Cai.
Theo Quyết định, kể từ ngày 01/01/2021, giải thể Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ hỗ trợ 03 huyện nghèo tỉnh Lào Cai của NHPT.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các Quyết định trước đây về Ban chỉ đạo./.
PV
Tìm theo ngày :

Khách online:2318
Lượt truy cập: 13059540