31/12/2020 15:57
Xem với cỡ chữ

Hoạt động Giao dịch vốn giữa NHPT với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng

Ngày 30/12/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-NHPT v/v ban hành Quy chế về hoạt động Giao dịch vốn giữa NHPT với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Nội dung đầy đủ Quy chế (tại đây)
PV
Tìm theo ngày :

Khách online:2657
Lượt truy cập: 13060152