04/01/2021 17:06
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của NHPT

Ngày 31/12/2020, HĐQT NHPT đã ra Quyết định số 530/QĐ-NHPT về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của NHPT VN.
Theo đó, ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của NHPT. Quy chế này bao gồm 4 chương, 42 điều, 6 phụ lục và 22 mẫu văn bản hành chính.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây của NHPT về công tác văn thư lưu trữ.
T. Hương theo QĐ số 530/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:2176
Lượt truy cập: 13059370