11/01/2021 10:30
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 08/1/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Dự, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí đại diện các cơ quan đẩng: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, Ban Lãnh đạo NHPT; cấp ủy các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ NHPT.
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy NHPT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Trong năm 2020, Đảng ủy NHPT đã bám sát nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, kiên trì đưa ra các giải pháp tháo gỡ lâu dài và đạt được một số kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHPT trong năm 2020.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Đảng ủy NHPT xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản: lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020; tổ chức triển khai thực hiện các công việc cấp thiết theo nội dung Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021; đẩy nhanh việc ban hành cơ chế chính sách mới, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho hoạt động của NHPT và xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xây dựng tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; triển khai việc tái cơ cấu khoản cho vay và vốn góp...
Hội nghị đã nghe một số tham luận, tiến hành thảo luận, đánh giá các nội dung của Báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy NHPT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021./.
Trần Hải
Tìm theo ngày :