18/01/2021 14:46
Xem với cỡ chữ

Hội thảo về cho vay trực tiếp doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 14/01/2021 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn về mô hình cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại diện Ban Kế hoạch - Nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tham dự Hội thảo.
Tại Hội thảo, sau phần phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam và phần giới thiệu về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu đã được nghe nhiều chuyên gia kinh tế và cố vấn của UNDP chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cho vay trực tiếp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Bên cạnh đó, các chuyên gia đến từ các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức tài chính, tín dụng (Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam…) cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về mô hình cho vay trực tiếp đối với khách hàng.
Hội thảo là cơ hội để VDB nắm bắt thông tin và học hỏi thêm kinh nghiệm về tổ chức hoạt động cho vay trực tiếp đối với các khách hàng nói chung và khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức công tác cho vay cũng như quản lý, giám sát việc sử dụng tiền vay và thu hồi nợ trong trường hợp VDB trực tiếp thực hiện hoạt động cho vay.
Được biết, theo quy định hiện hành tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, VDB được trực tiếp giải ngân, thu nợ hoặc ủy thác cho các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp ở trong nước thực hiện giải ngân, thu nợ, quản lý tài sản đảm bảo, tuân thủ các quy định của pháp luật về ủy thác, nhận ủy thác, cho vay hợp vốn của các tổ chức tín dụng./.
Ban Kế hoạch - Nguồn vốn
Tìm theo ngày :

Khách online:2739
Lượt truy cập: 13060277