27/01/2021 14:26
Xem với cỡ chữ

Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Đại hội (vòng 2) nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 26/01/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Đại hội (vòng 2), nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tổ chức bầu Bí thư Chi bộ.
Đồng chí Dương Đức Tuân, Giám đốc Trung tâm CNTT tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Nguyễn Thành Bắc – Trung tâm Công nghệ thông tin
Tìm theo ngày :