29/01/2021 16:27
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông tổ chức Hội nghị người lao động 2021

Sáng ngày 29/01/2021 tại hội trường Chi nhánh NHPT khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông (Chi nhánh) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi nhánh đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 những mặt được, những điểm còn hạn chế, tồn tại và Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Hội nghị được nghe nhiều ý kiến tham gia góp ý cho phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Chi nhánh, các ý kiến phát biểu chủ yếu nêu ra những phương pháp, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu nợ vốn TDĐT, vốn TDXK, bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng thương mại đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và cách thức tiềm kiếm, tiếp cận dự án đầu tư mới.
Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020, đại diện Chính quyền, Công đoàn thống nhất ký Giao ước thi đua năm 2021. 
 
Nguyễn Đình Tĩnh
Tìm theo ngày :

Khách online:6856
Lượt truy cập: 8698888