01/02/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa ra mắt Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa mới hứa sẽ là một khối đoàn kết thống nhất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

     Tại phiên bế mạc, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các Văn kiện Đại hội.
     Sau đó, Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
     Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII  ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc sáng 1/2.
     Sau phiên bế mạc, dự kiến lúc 10h sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì buổi họp báo để thông tin về thành công của đại hội.
     Trước đó, 1.587 đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.


 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

     Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
     Theo đó, Bộ Chính trị khóa mới gồm 18 ủy viên, trong đó có 8 trường hợp tái cử và 10 người tham gia lần đầu.
     Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư.
     Ban Bí thư Trung ương khóa XIII được bầu gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.
     Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 ủy viên và ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương (xem tại đây)

Danh sách BCH Trung ương khóa XIII (xem tại đây)

Hoàng Minh (tổng hợp)

Tìm theo ngày :

Khách online:2125
Lượt truy cập: 13059301