02/02/2021 15:03
Xem với cỡ chữ

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong 5 năm tới

Ngày 27/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã trình bày tham luận tại phiên thảo luận về các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong 5 năm tới.
Theo Thống đốc, nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều bất trắc, khó lường, dịch bệnh có khả năng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế-xã hội của hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong điều kiện Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng và có độ mở kinh tế lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân tiếp tục khó khăn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhất là quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.
Trong nhiệm kỳ tới, NHNN Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nhất là chính sách tài khóa để ứng phó linh hoạt, tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của kinh tế, tiền tệ thế giới. 
Tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước khi điều kiện thị trường thuận lợi, tạo dự trữ đệm để chống đỡ khi có các cú sốc xảy ra, góp phần tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong 5 năm tới, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; mở rộng tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hoạt động.
Chú trọng các biện pháp bảo vệ an ninh tiền tệ quốc gia, xử lý nợ xấu hiệu quả, đẩy mạnh sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy hòa nhập tài chính.
Theo đánh giá của người đứng đầu NHNN, trong 5 năm qua, ngành ngân hàng đã đạt được những thành tựu đáng kể, kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4% theo đúng chỉ tiêu Quốc hội đề ra, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
NHNN cũng đã cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế phù hợp với mục tiêu lạm phát, với tăng trưởng tín dụng bình quân 15%/năm, riêng năm 2020 giảm xuống 12,13% do ảnh hưởng của Covid-19.
Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu có hiệu quả cũng là điểm sáng trong điều hành của NHNN giai đoạn 2016-2020./.
HN Nguồn: nhandan.com.vn
Tìm theo ngày :