05/02/2021 10:09
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn-Thái Nguyên thông báo công khai lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ôtô

Thông tin cụ thể như sau:
1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1.Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn-Thái Nguyên.
1.2. Địa chỉ: Số 16, đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên.
2. Thông tin về tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: 01 xe ôtô đã hết khấu hao sử dụng do Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn-Thái Nguyên đang quản lý và sử dụng, cụ thể:
3. Giá khởi điểm: 140.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).
- Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, các chi phí có liên quan (nếu có)
- Tổ chức đấu giá được lựa chọn sẽ tiến hành ký Hợp đồng bán đấu giá 
4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 cụ thể như sau:
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/02/2021đến ngày 18/02/2021 (Không bao gồm ngày Thứ 7, Chủ nhật)
5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính-QLNS
 Số điện thoại 0208 751 123; 0917 891 885
- Địa chỉ: Số 16, đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân.
(Chú ý: Không hoàn trả lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).
Tìm theo ngày :