26/02/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Hội nghị người lao động năm 2020 Chi nhánh NHPT Ninh Bình

Sáng 25/2/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.
     Hội nghị đã thông qua các nội dung: tổng kết phong trào thi đua năm 2020, thực hiện quy chế dân chủ;tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, công khai tài chính và khen thưởng công đoàn. 
     Năm 2020, chi nhánh đã hoàn thành 100% kế hoạch thu nợ gốc, lãi phí cho vay vốn nước ngoài, hoàn thành 100% kế hoạch xử lý tài sản bảo đảm NHPT giao, hoàn thành 105% kế hoạch giảm nợ xấu NHPT giao, thực hiện xử lý nợ bằng hình thức bán đấu giá tài sản được 1 dự án, thực hiện cơ cấu nợ 1 dự án theo đúng hướng dẫn và quy định. 
     Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những việc chưa làm được như: công tác thu hồi nợ vay của các dự án gạch, các dự án từ Cục Đầu tư phát triển chuyển sang chưa đạt theo hợp đồng tín dụng; công tác khắc phục tồn tại sau kiểm tra, thanh tra vẫn chưa khắc phục được hết các tồn tại; công tác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư chưa thực hiện được gây ảnh hưởng tới uy tín của NHPT đối với khách hàng.
     Hội nghị cũng đã tiếp thu các ý kiến tham luận để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. 
    Tại hội nghị, Lãnh đạo chi nhánh, Công đoàn và các phòng nghiệp vụ đã phát động phong trào thi đua và cùng thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2021 với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 được NHPT giao. 
 
Nguyễn Trọng Đức Chi nhánh NHPT Ninh Bình
Tìm theo ngày :