16/03/2021 17:10
Xem với cỡ chữ

Ban hành quyết định về công tác cán bộ

Ngày 12/03/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-NHPT về bổ nhiệm cán bộ.
Theo Quyết định, ông Võ Trường Giang – Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm tra giám sát được bổ nhiệm có thời hạn, chức vụ Trưởng Ban kiểm tra giám sát Ngân hàng Phát triển Việt Nam kể từ ngày 15/03/2021.
Theo QĐ 29/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:2329
Lượt truy cập: 13059560