23/03/2021 15:45
Xem với cỡ chữ

Thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 19/03/2021, ban Thường vụ Đảng ủy NHPT ra quyết định số 80-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt Ban Chỉ đạo).
Ban Chỉ đạo gồm có 6 đồng chí. Đồng chí Lương Hải Sinh – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHPT là trưởng Ban; đồng chí Đào Quang Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NHPT là Phó Trưởng ban. Các thành viên gồm có: đồng chí Phạm Văn Bốn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Tạp chí HTPT; đồng chí Võ Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Ban Kiểm tra Giám sát; đồng chí Phan Thanh Phú - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chánh VP phụ trách Văn phòng; đồng chí Nguyễn Hiền Nga - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên NHPT.
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức quán triệt, xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong Đảng bộ NHPT; định kỳ kiểm tra, sơ kết hàng năm và tổng kết định kỳ từ 3 đến 5 năm
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây của Đảng ủy NHPT về Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Theo QĐ số 80-QĐ/ĐU
Tìm theo ngày :