31/03/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT: sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30/3/2021, Đảng ủy NHPT tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”.
     Dự hội nghị có đạidiện Vụ Kiểm tra tài chính, UB Kiểm tra TW; đại diện Đảng ủy khối DNTW; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy NHPT, lãnh đạo các đơn vị tham mưu giúp việc Đảng ủy NHPT (Văn phòng NHPT, Ban Kiểm tra Giám sát, Ban Tổ chức cán bộ, Tạp chí HTPT). Đồng chí Lương Hải Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT NHPT chủ trì Hôi nghị.
 
     Báo cáo sơ kết đã nêu bật được những kết quả và những mặt hạn chế, chưa làm được của Đảng bộ NHPT trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW. Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ NHPT đã làm tốt việc đưa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHPT lần thứ II. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, yêu ngành góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thuộc, trực thuộc NHPT và trong hệ thống NHPT. Đẩy mạnh tính tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     Đảng bộ NHPT đã ghi nhận các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó đề nghị Đảng ủy Khối DNTW khen thưởng tập thể Đảng bộ Sở Giao dịch II - NHPT có thành tích nổi bật, nhiều sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
     Ngay sau khi kết thúc Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy NHPT đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 3/2021.
 
PV
Tìm theo ngày :

Khách online:2413
Lượt truy cập: 13059794