02/04/2021 14:08
Xem với cỡ chữ

Fitch Ratings nâng triển vọng của Việt Nam lên “tích cực”

Fitch Ratings đã điều chỉnh triển vọng của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực” và khẳng định xếp hạng mặc định của tổ chức phát hành ngoại tệ dài hạn ở mức “BB”.
Bộ Tài chính cho biết việc cơ quan xếp hạng tín nhiệm nâng cấp triển vọng của Việt Nam phản ánh khả năng phục hồi tăng trưởng của đất nước, một trong số ít nền kinh tế ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và xếp hạng “BB” để duy trì tăng trưởng tích cực vào năm 2020 ở mức 2,91%.
Fitch Ratings đã ghi nhận những thành tựu về tài khóa và nợ chính phủ của Việt Nam, những thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh coronavirus một cách nhanh chóng, hỗ trợ chính sách mạnh mẽ và nhu cầu xuất khẩu, cùng với vị thế tài chính đối ngoại tiếp tục tăng cường nhờ tài khoản vãng lai thặng dư liên tục và dự trữ ngoại hối tăng.
Fitch Ratings dự báo tăng trưởng GDP khoảng 7% vào năm 2021 và 2022, cùng đà với sự phục hồi kinh tế toàn cầu mở rộng hơn, duy trì tăng trưởng xuất khẩu và dần dần bình thường hóa hoạt động kinh tế trong nước dựa trên kỳ vọng chính phủ sẽ tiếp tục thành công trong việc ngăn chặn coronavirus trong nước.
Các nỗ lực của Việt Nam nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng cao, giảm chênh lệch GDP bình quân đầu người so với các nước cùng xếp hạng, và cải thiện hơn nữa tài chính công, chẳng hạn, thông qua củng cố tài khóa bền vững và ổn định nợ trong trung hạn là một trong những yếu tố có thể dẫn đến xếp hạng tích cực từng cá thể hoặc tập thể.
Ngoài việc Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s gần đây đã nâng triển vọng Việt Nam” từ “tiêu cực” lên “tích cực” - một động thái chưa từng có trong xếp hạng kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính cho biết việc Fitch Ratings nâng triển vọng của Việt Nam thể hiện niềm tin của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với điều hành chính sách hiệu quả của Chính phủ, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ cũng như dư địa tài khóa ngày càng vững chắc.
Bộ Tài chính cho rằng triển vọng tín dụng của quốc gia được cải thiện là do các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô được triển khai tích cực, hệ thống tài chính - ngân hàng được nâng cao, cùng với nỗ lực của các bộ, ngành trong việc chia sẻ thông tin cập nhật với Fitch Ratings.
Thanh Hương theo vietnamplus
Tìm theo ngày :