02/04/2021 15:23
Xem với cỡ chữ

Hội thảo quốc gia về kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021

Sáng ngày 31/3/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup, đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia để đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021. Đại diện Ban Kế hoạch - Nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tham dự Hội thảo.
Với chủ đề “Ứng phó và vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”, Hội thảo đã tập trung đánh giá các chính sách ứng phó đối với đại dịch Covid-19 của Chính phủ trong năm 2020, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cơ bản để phục hồi trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 
Tại Hội thảo, bên cạnh các báo cáo nghiên cứu và tham luận được trình bày, các chuyên gia kinh tế đến từ các cơ quan nhà nước, đơn vị nghiên cứu và tổ chức quốc tế đã phát biểu nhiều ý kiến đánh giá mức độ tác động của Covid-19 cũng như tác động của các chính sách đối phó với Covid-19 đến kinh tế Việt Nam trong năm 2020.
Trên cơ sở các đánh giá được đưa ra, kết hợp với việc phân tích và dự báo những cơ hội và thách thức và triển vọng kinh tế Việt Nam, các chuyên gia cũng đã đề xuất một số chính sách và giải pháp cho năm 2021, nhằm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, chuẩn bị phục hồi sau đại dịch và tiếp tục phát triển dài hạn.
Hội thảo là cơ hội để VDB nắm bắt thông tin về tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế cũng như định hướng của các chính sách sẽ được áp dụng nhằm đối phó với đại dịch này, làm cơ sở đề ra các biện pháp ứng phó phù hợp trong quá trình triển khai hoạt động tín dụng chính sách của VDB. 
Cũng trong khuôn khổ của Hội thảo, đại diện Ban Kế hoạch - Nguồn vốn VDB đã có bài tham luận bàn về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bị ảnh hưởng bởi Covid-19./.
Nguyễn Cảnh Hiệp
Tìm theo ngày :

Khách online:1938
Lượt truy cập: 13059040