02/04/2021 15:46
Xem với cỡ chữ

Thành lập các Cụm thi đua năm 2020-2021 trong hệ thống NHPT

Ngày 31/3/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ký ban hành Quyết định số 82/QĐ-NHPT thành lập Thành lập các Cụm thi đua; quyết định số 83/QĐ-NHPT công nhận Cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua trong hệ thống NHPT.
Theo đó, NHPT thành lập 05 Cụm thi đua trong toàn hệ thống gồm 04 Cụm thi đua tại các Chi nhánh, Sở Giao dịch và Cụm thi đua Hội sở chính.
Cụm số 1 gồm các Chi nhánh: Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Khu vực Phú Thọ - Yên Bái; Khu vực Bắc Giang - Lạng Sơn; Khu vực Điện Biên - Lai Châu; Tuyên Quang, Hà Giang; Lào Cai; Sơn La; Cao Bằng. Trong đó Chi nhánh Lào Cai làm Cụm trưởng, Chi nhánh Hà Giang làm Cụm phó.
Cụm số 2 gồm Sở Giao dịch I và các Chi nhánh: Khu vực Hải Dương - Hưng Yên; Khu vực Nam Định-Hà Nam; Khu vực Đông Bắc; Hà Tĩnh; Ninh Bình; Thái Bình; Thanh Hóa, Nghệ An. Sở Giao dịch I làm Cụm trưởng, Chi nhánh Hà Tĩnh làm Cụm phó.
Cụm số 3 gồm các Chi nhánh: Quảng Nam - Đà Nẵng; Khu vực Nam Trung Bộ; Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị; Khu vực Quảng Ngãi - Bình Định; Khu vực Đắc Lắc - Đắc Nông; Khu vực Gia Lai - Kon Tum; Lâm Đồng, Quảng Bình. Chi nhánh Khu vực Nam Trung Bộ làm Cụm trưởng, Chi nhánh Khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng làm Cụm phó.
Cụm số 4 gồm Sở Giao dịch II và các Chi nhánh: Khu vực Bình Dương - Bình Phước; Khu vực Sông Tiền, Khu vực Đồng Tháp - An Giang; Khu vực Minh Hải; Cần Thơ; Kiên Giang. Chi nhánh Khu vực Đồng Tháp - An Giang làm Cụm trưởng, Chi nhánh Khu vực Sông Tiền làm Cụm phó.
Cụm thi đua Hội sở chính gồm các Ban, Trung tâm: Văn phòng NHPT và Tạp chí Hỗ trợ Phát triển; Ban Quản lý K1 Hào Nam;  Ban Quản lý dự án Hưng Yên; Ban Quản lý dự án Cần Thơ. Trong đó Ban Pháp chế làm Cụm trưởng, Ban Tài chính kế toán làm Cụm phó.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Theo Quyết định số 82 - 83/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:2354
Lượt truy cập: 13059607