05/04/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Sáng 5/4/2021, Quốc hội nghe công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Quốc hội đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020.
Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước.
 
     Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bấm nút điện tử với tỷ lệ tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Quốc hội thông qua.
     Nghị quyết do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày thể hiện, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ tờ trình số 852 ngày 2/4 của UB Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, Quốc hội quyết nghị, bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
 
Trước đó, chiều 2/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt UB Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn cứ để UB Thường vụ Quốc hội trình nhân sự bầu Chủ tịch nước, ngoài các quy định pháp luật còn có điểm 2 Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ngày 9/3/2021). Tại Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương thể hiện sự thống nhất cao với phương án nhân sự được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.
UB Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trước khi được trình giới thiệu để bầu Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhưng Nghị quyết miễn nhiệm chỉ có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ sau khi được miễn nhiệm 4 ngày.
 
PV. Theo dantri.com
Tìm theo ngày :

Khách online:1897
Lượt truy cập: 13058981