05/04/2021 09:18
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I - NHPT: giao ước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Ngày 03/04/2021, tại Hà Nội, Sở Giao dịch I - NHPT (SGDI) đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các bên gồm Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên thuộc SGDI.
Việc ký giao ước thi đua nhằm động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc SGD1 thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHPT lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SGDI và các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng do Đại hội Thi đua yêu nước NHPT lần thứ III đề ra.
Những mục tiêu chính nội dung thi đua năm 2021 của SGDI gồm: tăng trưởng tín dụng tối đa 1%; hoàn thành 100% kế hoạch thu hồi nợ gốc, lãi, phí; hoàn thành kế hoạch xử lý tài sản đảm bảo, tích cự xử lý nợ xấu năm 2021 theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT... 
Hiện, là đơn vị quản lý số vốn cho vay lớn nhất trong hệ thống, với số dư nợ các loại hình tín dụng trên 115.600 tỷ đồng chiếm gần 44% tổng dư nợ của NHPT, SGD I đã cùng cả hệ thống nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách mới liên quan đến hoạt động của NHPT./.
Thực hiện: Trần Hải
Tìm theo ngày :

Khách online:2496
Lượt truy cập: 13059934