05/04/2021 10:26
Xem với cỡ chữ

Đoàn Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Hội đồng Quản trị NHPT Việt Nam làm việc tại Chi nhánh NHPT Hà Giang

Ngày 02/4/2021 Đoàn Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia do ông Vũ Nhữ Thăng, Phó Chủ tịch phụ trách làm Trưởng đoàn, cùng ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch HĐQT NHPT đã đến làm việc tại Chi nhánh NHPT Hà Giang.
Tại buổi làm việc, Giám đốc Chi nhánh NHPT Hà Giang, Nguyễn Thị Hiền Dịu đã báo cáo tình hình hoạt động của Chi nhánh giai đoạn 2011-2020; tình hình triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại NHPT theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ tại Chi nhánh.
Qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu, đánh giá vai trò, hiệu quả vốn tín dụng đầu tư của nhà nước trên địa bàn, sự cần thiết, các vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc cũng như phương hướng để phát huy hơn nữa vai trò của vốn tín dụng đầu tư nhà nước, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT NHPT Lương Hải Sinh đánh giá cao kết quả hoạt động của Chi nhánh NHPT Hà Giang trong giai đoạn 2011-2020. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, Chi nhánh NHPT Hà Giang luôn là điểm sáng của hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Chủ tịch HĐQT cũng yêu cầu tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Chi nhánh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc NHPT Việt Nam giao; phối hợp thực hiện hoàn thành tốt Đề án cơ cấu lại NHPT theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Vũ Nhữ Thăng biểu dương kết quả hoạt động của Chi nhánh trong giai đoạn 2011-2020, vai trò và hiệu quả của vốn tín dụng đầu tư nhà nước đã được Chi nhánh phát huy tốt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang; vai trò của nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh là rất quan trọng, nhất là với các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như tỉnh Hà Giang. Đồng thời, cũng chỉ ra các vấn đề tồn tại cần giải quyết để NHPT hoạt động tốt hơn trong thời gian tới như vấn đề về địa vị pháp lý, cho vay dự án, huy động vốn, cơ chế xử lý lãi suất, cơ chế xử lý rủi ro… và đặc biệt là bản thân hệ thống NHPT Việt Nam cần phải luôn tự củng cố, cơ cấu lại hệ thống.
Nguyễn Nguyên Hồng
Tìm theo ngày :

Khách online:2552
Lượt truy cập: 13060010