05/04/2021 09:15
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình kính thông báo bán đấu giá tàu vận tải biển Hà Ngọc 09 (cv 278/NHPT.TBI-TD)

Thông tin cụ thể như sau:
1/ Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: 
- Tên đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh VNA; 
- Địa chỉ: Số 12a, nhà K1, TT HVCTQG Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
2/ Tên tài sản, giá khởi điểm, số tiền đặt trước, tiền hồ sơ, đơn vị có tài sản, đơn vị quản lý tài sản, bán hồ sơ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá như sau:
2.1. Tên tài sản: Tàu vận tải biển Hà Ngọc 09, thông số chính của tàu như sau:
2.2.  Giá khởi điểm đấu giá tài sản (tàu Hà Ngọc 09) là: 10.035.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ không trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nhiên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có).
Người trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2.3. Số tiền đặt trước: 2.007.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ không trăm linh bẩy triệu đồng chẵn).
2.4. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
2.5. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Chi nhánh NHPT Thái Bình;
Địa chỉ: Số 05, phố Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2.6. Đơn vị quản lý tài sản: Công ty TNHH vận tải biển Hà Ngọc; Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Tuyên, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
2.7. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 02/4/2021 đến 16h00’ ngày 16/4/2021 (Trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (Số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
2.8. Xem tài sản: Từ 08h00’ngày 15/4/2021 đến 16h00’ ngày 16/4/2021. Tàu đang được đưa vào khai thác, khách hàng xem tài sản tại địa điểm tàu đang neo đậu theo thông báo cụ thể từ Công ty TNHH vận tải biển Hà Ngọc (dự kiến tàu trả hàng than tại Cảng Đồng Nai).
2.9. Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh VNA từ ngày 14/4/2021 đến ngày 16/4/2021.
Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh VNA trước 17h00’ ngày 16/4/2021.
2.10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo quy chế đấu giá.
2.11. Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên vào hồi 09h00’ ngày 19/4/2021 tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (Số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.
Tìm theo ngày :