20/04/2021 17:06
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT: Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 5

Ngày 20/4/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 5.
Dự Hội nghị, có các đồng chí đại diện một số ban tham mưu thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên  BCH Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025; cán bộ các đơn vị có chức năng tham mưu giúp việc Đảng ủy NHPT; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Lương Hải Sinh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghiên cứu các nội dung: Báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác xây dựng đảng; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát trong quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị và kiểm tra giám sát quý II của Đảng bộ NHPT; Báo cáo kết quả công tác giữa 2 kỳ họp BCH của Ban Thường vụ Đảng vụ Đảng ủy; Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và triển khai Chương trình công tác quý II/2021 của BCH Đảng bộ NHPT.
Đánh giá về công tác xây dựng đảng trong quý I/2021, báo cáo của Đảng ủy nêu rõ đã bám sát nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt, giữ ổn định hệ thống, đoàn kết, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại NHPT và đạt được một số kết quả trong tổ chức, sắp xếp lại bộ máy tại Hội sở chính và các Chi nhánh theo kế hoạch và lộ trình được Bộ Tài chính phê duyệt; đã triển khai nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phù hợp cho NHPT sau năm 2021.
Phương hướng nhiệm vụ quý II/2021, Đảng ủy NHPT xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cơ bản: tiếp tục chỉ đạo tổ chức, kiện toàn bộ máy hoạt động, sắp xếp lại nhân sự theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.
Về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Đảng ủy NHPT đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/ĐU ngày 12/4/2021 để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ NHPT nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của Nghị quyết.
Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy NHPT đã ban hành 25 nghị quyết, 07 chương trình hành động, 24 kế hoạch, 08 hướng dẫn và 57 văn bản khác để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, đồng thời bằng những phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào cuộc sống và thiết thực hơn. 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, nghe một số ý kiến đóng góp đối với những nội dung tại các báo cáo triển khai tại Hội nghị.
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Lương Hải Sinh chỉ đạo trong Quý II/2021 và thời gian tiếp theo công tác xây dựng Đảng, công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm tra giám sát và các công tác khác của đảng bộ cần tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ theo chương trình đã được xây dựng. Tập trung lãnh đạo công tác điều hành hiệu quả, tích cực thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bước 2 tại HSC và các chi nhánh. Xây dựng Đề án mô hình tổ chức bộ máy trong giai đoạn mới và xem xét có ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản về cơ chế chính sách, sớm tháo gỡ các khó khăn để NHPT thực hiện nhiệm vụ.
Trần Hải
Tìm theo ngày :

Khách online:2413
Lượt truy cập: 13059755