04/05/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

15 Năm nỗ lực đồng hành phát triển cùng đất nước

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Khép lại chặng đường 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII - với vô vàn khó khăn và thách thức, đáng chú ý nhất là sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Bằng sức mạnh nội sinh, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc giúp Việt Nam vượt qua tất cả và vươn lên.
     Thành tựu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước được tiếp tục vun bồi, với nhiều “kỳ tích” được ghi nhận. Cả nước bước vào trạng thái bình thường mới với mục tiêu kép vừa chủ động kiểm soát dịch COVID-19, vừa tăng trưởng kinh tế. Trên trường quốc tế, Việt Nam đã ghi dấu ấn lớn khi hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; đạt được một số thành công trong hiện thực hóa chủ trương chủ động hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương… Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
     Đồng hành phát triển cùng đất nước, là một ngân hàng chính sách - được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung.
     Trải qua 15 năm hoạt động (2006 - 2021), kế thừa bộ máy tổ chức của Quỹ Hỗ trợ phát triển, tại thời điểm thành lập hệ thống NHPT có 18 ban, văn phòng, trung tâm tại Hội sở chính; mạng lưới 62 đơn vị trực thuộc (01 Sở Giao dịch tại Hà Nội và 61 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); với trên 3.000 cán bộ, nhân viên (CBNV) đã từng bước trưởng thành. NHPT nỗ lực không ngừng, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao và từng bước phát huy vai trò của một ngân hàng chính sách của Chính phủ, trở thành một định chế tài chính quan trọng cung cấp nguồn lực tài chính cho tăng trưởng kinh tế, có những đóng góp nhất định vào sự thành công của các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế và tăng trưởng kinh tế đất nước. 
     Có thể nói, kết quả hoạt động của NHPT gắn liền với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và chiến lược phát triển của đất nước. “Vốn tín dụng đầu tư do NHPT giải ngân trong giai đoạn vừa qua chiếm gần 4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, bằng khoảng 1,5% GDP. Trong đó, tín dụng từ nguồn vốn trong nước chiếm 2,4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, bằng 0,9% GDP; giải ngân nguồn vốn ODA chiếm 1,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, bằng 0,6% GDP”(*). Đã có hàng ngàn công trình quan trọng, trị giá hàng trăm ngàn tỷ đồng, mang lại diện mạo, vị thế mới cho từng vùng miền của Tổ quốc; nhiều của cải vật chất được tạo ra từ các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng của Nhà nước thông qua NHPT góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, còn là hệ thống cơ chế, chính sách tín dụng của Nhà nước được nghiên cứu, hình thành, áp dụng vào thực tiễn, dần hoàn thiện trong hơn 25 năm qua, kể từ thời kỳ Quỹ Hỗ trợ đầu tư Quốc gia và tổ chức tiền thân; góp phần hiện thực hóa và hoàn thiện lý luận về cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 
     Và trong hành trình ấy, năm 2020 được xem là một trong những cột mốc rất đáng nhớ. Toàn hệ thống tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, trọng tâm là Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019 - 2021, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 (Đề án 48); năm bản lề chuyển sang giai đoạn mới, với kỳ vọng phát triển bền vững theo Chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Chiến lược 369). Sau một nửa thời gian tổ chức thực hiện Đề án 48, bằng sự nỗ lực chung lòng của tập thể CBNV, NHPT đã cơ bản hoàn thành một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: 
     Thứ nhất, giữ được ổn định của hệ thống, triển khai đồng bộ các mặt hoạt động, đặc biệt là đảm bảo an toàn thanh khoản; tập trung nguồn lực để Chương trình hành động thực hiện Đề án 48 với 50 đầu việc tuần tự được triển khai theo lộ trình.
     Thứ hai, tiếp tục chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách của Nhà nước, tất cả đã trình cấp có thẩm quyền xem xét; tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quản trị nội bộ. 
     Thứ ba, kiên trì đề nghị và được cấp có thẩm quyền xử lý được một bước những vấn đề tồn tại liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho NHPT). Cân đối tài chính của NHPT đã từng bước được cải thiện.
     Thứ tư, quyết liệt triển khai và đã hoàn thành một bước việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Đến 31/12/2020, toàn hệ thống đã thu gọn được 19 đầu mối. Theo đó, khối tham mưu thuộc Trụ sở chính còn 15 đơn vị (giảm 09 đầu mối); các đơn vị trực thuộc còn 33 chi nhánh, Sở Giao dịch (giảm 10 đơn vị). Tổng biên chế CBNV đã giảm hơn 10% so thời điểm 31/12/2018. Cơ bản hoàn thành mục tiêu bước 1 của Đề án 48. 
     Song song đó, NHPT còn quyết liệt thực hiện 02 mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng khác: (i) Tập trung thu hồi, xử lý nợ xấu; (ii) Tích cực tham gia xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của NHPT. Trong số văn bản quan trọng đó, đã có Nghị định số 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT, một trong những văn bản quan trọng, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 31/3/2021, một tiền đề để triển khai đồng bộ các công việc tiếp theo. 
     Đằng sau những kết quả là cả một quá trình đoàn kết, nỗ lực bền bỉ vượt khó của tập thể các thế hệ CBNV toàn hệ thống, trong “dòng chảy chung” của nền tài chính quốc gia và hệ thống ngân hàng Việt Nam, khó có thể đong đếm, đo lường trọn vẹn. Do vậy, dù đâu đó còn có những băn khoăn, trăn trở về nhiều việc chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn như mong muốn và kỳ vọng, song tất cả rất đáng được trân trọng. 
     Trong giai đoạn mới, năm 2021 mở đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được kỳ vọng sẽ tạo ra những không gian phát triển tầm cao. Nguồn lực cho sự nghiệp phát triển được dự báo rất lớn, đặt sự trông cậy vào quan trọng vào hệ thống tổ chức tín dụng, các định chế tài chính Nhà nước, trong đó có NHPT.
     Để vững vàng tiến xa, trước mắt NHPT phải tích cực thực hiện và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ còn lại theo Đề án 48; gắn với mục tiêu giai đoạn 3 của Chiến lược 369: “Hiện đại hóa hoạt động ngân hàng thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong nước và từng bước mở rộng ra các nước trong khu vực. Áp dụng các chỉ tiêu an toàn tài chính, quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 3%”; làm nổi bật vai trò của một ngân hàng chính sách trong hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước, vừa đảm bảo tôn trọng, vận dụng những quy luật khách quan của cơ chế thị trường trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, vừa thực hiện tối ưu vai trò hướng dẫn, quản lý của Nhà nước trong phát triển kinh tế. 
     Có thể nói, nhiệm vụ của NHPT trong thời gian tới rất nặng nề nhưng cũng rất vinh dự. Để xứng đáng với vai trò của mình trong hành trình đồng hành phát triển cùng đất nước, NHPT phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện cả về mô hình, tổ chức bộ máy, năng lực thực thi nhiệm vụ, đủ sức vươn lên. Huy động nguồn lực, thực thi có hiệu quả chính sách tín dụng của Nhà nước, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn xa hơn là hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường” vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
     Càng trong gian khó, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền...”. Trên chặng đường mới, với biết bao bộn bề nhưng nhất định NHPT sẽ vượt qua bằng quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, tinh thần vượt khó, bằng ý chí, nghị lực, đoàn kết nỗ lực thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Lê Ngọc Châu
Tìm theo ngày :

Khách online:2129
Lượt truy cập: 12776835