06/05/2021 15:01
Xem với cỡ chữ

Chỉ đạo của Tổng Giám đốc về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư, Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành công văn số 753/NHPT-VP về việc phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện tốt một số việc như sau:
Quán triệt tới cán bộ nhân viên tại đơn vị tuân thủ triệt để khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; hạn chế tối đa tụ tập đông người, tổ chức hội họp; chủ động tìm hiểu nắm bắt thông tin về bệnh nhân bị nhiễm, lịch sử dịch tễ của bệnh nhân trên các phương tiện truyền thông để có giải pháp phòng ngửa, hạn chế đến những nơi có khuyến cáo, có cách ly của chính quyền địa phương, cơ quan y tế.
Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên nâng cao ý thức phòng dịch tại trụ sở cơ quan, không được chủ quan, lơ là, theo dõi sát tình hình dịch tại địa phương, nơi cư trú và chủ động phối hợp tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch và thực hiện khai báo y tế của cơ quan tế và chính quyền địa phương; chủ động bố trí kế hoạch làm việc của đơn vị tùy thuộc vào tình hình dịch tại địa phương; kiểm soát người ra vào trụ sở phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt và ghi lại thông tin cá nhân.
Thủ trưởng các đơn vị tổng hợp lịch trình đi lại đối với cán bộ, nhân viên trong thời gian nghỉ lễ 30/4-01/5/2021. Tại đơn vị khi có cán bộ thuộc đối tượng nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh cần báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để thực hiện cách ly theo quy định và báo cáo NHPT (qua Văn phòng).
Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nêu trên.
Theo văn bản số 753/NHPT-VP
Tìm theo ngày :

Khách online:4692
Lượt truy cập: 12970982