07/05/2021 10:51
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch II – Ngân hàng Phát triển Việt Nam thông báo Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (cv: 360 /TB-NHPT.SGDII)

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản đối với Lô 03 xe ô tô đã qua sử dụng được nêu tại Thông báo số 310/TB-NHPT.SGDII:
1. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá Hợp danh ĐNT Miền Nam - Địa chỉ: Số 5/10/1 Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mức thù lao được lựa chọn trong trường hợp đấu giá thành toàn bộ tài sản là: 2.300.000 đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT).
Thời gian, địa điểm thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá:
Sở Giao dịch II - NHPT kính mời Công ty Đấu giá Hợp danh ĐNT Miền Nam đến thương thảo và ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá như sau:
1. Thời gian: Dự kiến thời gian thương thảo và ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 10/5/2021.
2. Địa điểm: Trụ sở Sở Giao dịch II - NHPT - Số 229 Đường Đồng Khởi, Phường Bến nghé, Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hệ: Anh Hoàng Minh, phòng Hành chính - Quản lý nhân sự - ĐTDĐ: 0908644646)
Tìm theo ngày :

Khách online:7860
Lượt truy cập: 8700163