11/05/2021 09:26
Xem với cỡ chữ

Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta”

Theo Công đoàn Viên chức Việt Nam, cuộc thi trực tuyến được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, CBCCVCLĐ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Từ đó, biến thành hành động cách mạng đổi mới, sáng tạo, thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của đoàn viên, CBCCVCLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Cuộc thi được phát động, tổ chức trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam với nội dung tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng thi như sau:
Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính, điện thoại dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam. 
Vòng 2: Sau khi kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 15 người đạt giải nhất hàng tuần vào thi Vòng 2.
Cách thức dự thi và thời gian tổ chức các vòng thi như sau:
Cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn qua cổng thi trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Cuộc thi có 03 đợt thi, mỗi đợt thí sinh được dự 03 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong vòng 20 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm. Tổng điểm cho mỗi lần thi là 20 điểm.
Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 07h00  ngày 10/5/2021 đến 21h00 ngày 30/5/2021.
Cuộc thi được tổ chức gồm 3 tuần, mỗi tuần có 3 lần thi. Cụ thể như sau:
Tuần 1: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 10/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 16/5/2021;
Tuần 2: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 17/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 23/5/2021;
Tuần 3: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 24/5/2021. Kết thúc lúc 21h00 ngày 30/5/2021.
Thanh Hương
Tìm theo ngày :

Khách online:1109
Lượt truy cập: 12747594