13/05/2021 14:19
Xem với cỡ chữ

Kiểm soát chặt tín dụng đối với bất động sản, chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu kiểm soát chặt tín dụng liên quan đến các khoản vay kinh doanh bất động sản, chứng khoán, để bảo đảm an toàn hoạt động và hạn chế rủi ro.
Trước đó, qua theo dõi, giám sát hoạt động năm 2020, NHNN nhận thấy một số TCTD có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro như nợ xấu nội bảng có xu hướng tăng; tỷ lệ nợ xấu của một số công ty tài chính tiêu dùng ở mức cao và tăng lớn so với cuối năm 2019.
Ngoài ra, cũng trong năm 2020, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản cao. Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp để xây dựng và kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.
Trong văn bản chỉ đạo, NHNN yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ việc cho vay tập trung đối với một số khách hàng và dự án bất động sản quy mô lớn.
NHNN yêu cầu các TCTD tăng cường quy trình thẩm định, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro và thận trọng khi cho vay các dự án bất động sản rủi ro cao, các dự án tại những địa phương có cơn sốt đất.
NHNN cũng yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt việc cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán và tuân thủ các quy định về điều kiện và hạn mức tín dụng để đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu cũng như các quy định hiện hành khác, đồng thời, tiếp tục chủ động xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro./.
Nguồn: nhandan.com.vn
Tìm theo ngày :

Khách online:4512
Lượt truy cập: 12970744