21/05/2021 12:16
Xem với cỡ chữ

Tích cực cho vay các chương trình, dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La

Nguyễn Như Hồng, Giám đốc Chi nhánh VDB Sơn La
Chi nhánh Ngân hàng phát triển (NHPT) Sơn La là đơn vị thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong những năm qua, Chi nhánh luôn tích cực đổi mới trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là công tác quản lý, cho vay cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (TDĐT); cho vay lại nguồn vốn ODA và quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Thủy điện Sơn La. 
Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); cấp ủy, ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, người lao động Chi nhánh luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với việc cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu, cho vay lại nguồn vốn ODA, Chi nhánh đã tập trung đầu tư cho các chương trình, dự án, tiếp nhận, thẩm định và cho vay mới đối với 17 dự án với tổng số vốn cho vay gần 8.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung đầu tư các công trình trọng điểm Quốc gia trên địa bàn tỉnh, các chương trình theo quy định của Chính phủ như các dự án Thủy điện, xi măng, gạch, trồng rừng nguyên liệu, chế biến tinh bột sắn, xuất khẩu cà phê... (trong đó riêng cho vay dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La là 4.000 tỷ đồng; cho vay các dự án thủy điện khác gần 5.000 tỷ đồng; cho vay theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương gần 800 tỷ đồng). 
Các dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng và có đóng góp lớn vào NSNN thông qua việc nộp các loại thuế và phí (ví dụ như: Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La đóng gần 1.500 tỷ đồng tiền thuế/năm; Dự án Thủy điện Nậm Chiến nộp 187 tỷ đồng/năm...). Đây là sự đóng góp không nhỏ, tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của địa phương, tạo công ăn, việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo và công cuộc thực hiện CNH - HĐH của tỉnh. Nhà máy Thủy điện Sơn La là công trình thế kỷ có công suất lớn nhất 2.400 MW, điện lượng trung bình năm 10,246 tỷ kWh cùng với các dự án thủy điện khác đã góp phần lớn trong việc giải quyết việc thiếu hụt điện năng của cả nước. Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống phục vụ khám và chữa bệnh, tạo điều kiện cho cho nhân dân được chăm sóc sức khỏe với khoa học công nghệ tiêu chuẩn chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo...
Công tác quản lý, thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La được thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước, của tỉnh và Ngành. Tính đến năm 2021, lũy kế thanh toán từ khởi công: 16.277.000 triệu đồng/16.585.382 triệu đồng bằng 99,56% kế hoạch giao. Chi nhánh phối hợp tốt với các Ban quản lý dự án trong công tác quyết toán đối với dự án theo đúng các chỉ đạo của tỉnh và của VDB. 
Lãnh đạo thực hiện tốt các công tác: tổ chức và cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác văn phòng; tài chính kế toán, công tác tự kiểm tra và khắc phục sau kiểm tra. Qua các năm, Chi nhánh đã được nhiều đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh kiểm tra. Kết quả qua kiểm tra, kiểm toán hàng năm không có các sai phạm nghiêm trọng phải xử lý, các tồn tại nhỏ được khắc phục triệt để và kịp thời. Tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, thi đua khen thưởng; các quy định về văn minh công sở; cải cách thủ tục hành chính; quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nơi trụ sở cơ quan; thực hiện tốt việc đẩy mạnh“học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…
Chú trọng đến công tác an sinh xã hội và chế độ chính sách đối với người lao động theo chế độ quy định của Ngành như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ của các ngày lễ, tết, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp bệnh hiểm nghèo, khám sức khỏe định kỳ; thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động; xây dựng cơ quan văn hóa xanh - sạch - đẹp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, lôi cuốn được nhiều cán bộ, nhân viên (CBNV) tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CBNV, góp phần tích cực vào các hoạt động cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ đỡ đầu xã Tà Xùa - huyện Bắc Yên theo phân công của UBND tỉnh Sơn La. Hàng năm, Chi nhánh thường xuyên phối hợp với Công đoàn VDB tổ chức quyên góp, thăm hỏi, trao quà cho các hộ nghèo xã Tà Xùa; Ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sỹ Gạc Ma; Ủng hộ 3 huyện nghèo của tỉnh Lao Cai xóa đói giảm nghèo: 814,144 triệu đồng; Ủng hộ lũ lụt, thiên tai; Quỹ vì người nghèo; Quỹ người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo của VDB...
Tập thể Chi nhánh luôn thống nhất, đồng lòng. Cấp ủy Đảng, Chính quyền và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên phối hợp tốt trong việc phát động các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả nhằm động viên, khuyến khích cán bộ và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận kết quả đó, tập thể Chi nhánh được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng III, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Chi nhánh NHPT Sơn La về thành tích Xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện di dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thuộc dự án Thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm và nhiều bằng khen cho tập thể Chi nhánh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2016 - 2021, Chi nhánh còn gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Cơ chế chính sách của Nhà nước thường xuyên thay đổi; Hệ thống VDB đang trong giai đoạn tái cấu trúc toàn Ngành, cơ chế chính sách (nhất là cơ chế lãi suất) chưa đươc ban hành... nên ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động của Chi nhánh, nhất là việc tăng trưởng tín dụng. 
Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới 
Một là, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và của VDB, duy trì sự phối hợp tốt với các Ban nghiệp vụ Trụ sở chính và các Sở, Ban, ngành của Tỉnh Sơn La trong việc triển khai các mặt nghiệp vụ của Chi nhánh để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Hai là, đẩy mạnh công tác tăng trưởng tín dụng: Bám sát quy định mới của Chính phủ và của Ngành về cơ chế chính sách, các quy chế, quy trình và văn bản chỉ đạo của VDB để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tăng trưởng tín dụng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu. Tiếp tục chủ động tìm kiếm dự án mới hiệu quả, chủ đầu tư có tình hình tài chính lành mạnh và tăng cường hỗ trợ cho chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo đúng quy định của Nhà nước và của VDB; đồng thời, chủ động phối với và đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án và hoàn thiện hồ sơ giải ngân theo quy định của VDB, đảm bảo cho Dự án đủ vốn triển khai theo kế hoạch đề ra (sau khi VDB có lãi suất cho vay tín dụng Nhà nước và được VDB cho vay, ký HĐTD). 
Tham gia với VDB về quy trình và thời gian thẩm định, cho vay đối với các dự án, tạo điều kiện để các dự án được thẩm định nhanh, đúng các quy định, giữ được khách hàng.
Ba là, thực hiện tốt công tác huy động vốn: Phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để huy động vốn theo quy định của VDB nhằm đáp ứng được nguồn vốn giải ngân cho các dự án. Quản lý, điều hành và tự kiểm tra trong việc thực hiện quy trình quản lý nguồn vốn, đảm bảo quản lý nguồn chặt chẽ, tiết kiệm và có hiệu quả. 
Bốn là, tăng cường công tác thu hồi, xử lý nợ: Thành lập các nhóm thường xuyên đi kiểm tra tình hình hoạt động của các dự án, kiểm tra tình hình tài chính, các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp để đôn đốc các chủ đầu tư trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký. Đặc biệt, kiểm tra, phân tích tình hình tài chính đối với các dự án vay vốn quá hạn chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch thu nợ năm 2021 và các năm tiếp theo. Gắn trách nhiệm thu hồi nợ đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của CBNV. 
Năm là, tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án thuộc đối tượng xử lý nợ theo quy chế xử lý rủi ro của VDB khi được Thủ tướng Chính phủ  duyệt.
Sáu là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là kiểm tra trước, trong và sau giải ngân nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn vay của dự án. 
Bẩy là, báo cáo VDB và UBND tỉnh Sơn La để xử lý nợ theo quy định, đặc biệt đối với các dự án trồng rừng nguyên liệu và dự án Nhà máy đường đã bán nợ; đồng thời, tập trung xử lý tài sản bảo đảm còn lại và thu nợ đối với các dự án/khoản vay của các công ty đã dừng hoạt động. 
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể Chi nhánh NHPT Sơn La tiếp tục đoàn kết, vượt qua khó khăn, cùng cả hệ thống hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu của giai đoạn tái cấu trúc, tiếp tục khẳng định vai trò nguồn vốn tín dụng Nhà nước góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La./.
Tìm theo ngày :

Khách online:821
Lượt truy cập: 12747177