31/05/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI

Ngày 28/5/2021, Đảng ủy NHPT Việt Nam đã ban hành công văn số 136-CV/ĐU về việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI – năm 2021.
     Theo đó, các tổ chức Đảng phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc NHPT phổ biến, quán triệt và nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCTW ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương và số 12-KH/ĐUK ngày 10/5/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ tại đơn vị mình, đảm bảo mục đích, nội dung, yêu cầu, hình thức theo đúng Thể lệ cuộc thi.
     Động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị viết bài với nhiều thể loại phong phú, đặc biệt là lĩnh vực tài chính – ngân hàng gắn liền với nhiệm vụ của NHPT; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
     Đảng ủy NHPT đề nghị các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBNV trong đơn vị nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của Giải báo chí “Búa liềm vàng”, đồng thời định hướng nội dung tham gia, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Phấn đấu mỗi Đảng bộ, chi bộ có ít nhất 01 bài thi tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – 2021.
     Thời gian nhận tác phẩm tham gia dự thi được đăng, phát tính từ ngày 01/11/2020 đến 10/11/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là 20/11/2021 (tính theo dấu bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự giải Búa liềm vàng năm 2021.
     Các tác phẩm dự thi đề nghị đồng thời gửi theo các địa chỉ sau:
     1. Tạp chí Xây dựng Đảng, tòa D, khu làm việc liên cơ quan trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 080.45129; (024) 323 73667. Email: bualiemvang@xaydungdang.vn (để dự thi cấp Trung ương)
     2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tầng 3, nhà C, số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 080 48005. Email: toasoan@doanhnghieptrunguong.vn (để dự thi cấp Đảng ủy Khối)
     3. Tạp chí Hỗ trợ phát triển, 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (024) 373 65659. Email: tapchihtpt@gmail.com (để dự thi cấp NHPT)
     Các tác phẩm đủ điều kiện tham dự giải nhưng không đạt giải ở cấp cao hơn, sẽ được xem xét để bình chọn ở cấp thấp hơn, dự kiến trao thưởng cấp NHPT đối với các tác phẩm dự thi của các cá nhân tập thể thuộc Đảng bộ NHPT vào dịp tổng kết công tác Đảng năm 2021.
 
Theo CV số 136-CV/ĐU
Tìm theo ngày :

Khách online:2738
Lượt truy cập: 12777639