04/06/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Ngành Ngân hàng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho khách hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19.
     Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Một số giải pháp chính là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới,... theo thẩm quyền và theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và một số văn bản liên quan khác. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng cũng phải thực hiện cắt giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, người dân, doanh nghiệp. 
     Từng tổ chức tín dụng căn cứ năng lực, khả năng tài chính của mình để tính toán thực hiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các biện pháp hỗ trợ khác; đồng thời công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp được biết. Đồng thời, các tổ chức tính dung tích cực, chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, các khách hàng trên địa bàn để tìm hiểu nhu cầu, đáp ứng kịp thời vốn tiêu thụ nông sản, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; không để xảy ra chậm tiêu thụ nông sản, gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng do không tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng.
     Trong công tác phòng/chống dịch để đảm bảo hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện đúng theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các cấp chính quyền địa phương về phòng chống dịch Covid-19. Các ngân hàng phải chủ động xây dựng phương án, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống. Các ngân hàng cũng được khuyến nghị tăng tường thực hiện các dịch vụ trực tuyến, dịch vụ thanh toán của ngân hàng, triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ ngân hàng và khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở khu vực có dịch, vùng cách ly y tế không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch.
     Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố đôn đốc chi nhánh các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định.  Riêng đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly, phong tỏa (như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh,...): chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương rà soát, phối hợp chính quyền địa phương đánh giá tình hình khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19; trên cơ sở đó xây dựng kịch bản của ngành ngân hàng, chủ động có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Những vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách cần phản ánh ngay về Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn, xử lý.
 
Đào Huyền theo Thời báo Tài chính
Tìm theo ngày :

Khách online:4406
Lượt truy cập: 12970592