06/08/2021 16:58
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (cv 770/NHPT.SGDI-PGDBN)

Với nội dung như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 
Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam, số 185A đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
2. Tài sản đưa ra đấu giá để cho thuê:
- Tầng 01, tòa Nhà 03 tầng (số 345, đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); diện tích 189,84m2 thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 855349 do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/11/1998 tại số 2 đường Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
- Thời hạn cho thuê: 05 năm
- Giá cho thuê: 358.000 đồng/1m2/1tháng (chưa bao gồm VAT và các loại thuế, phí khác theo quy định). Các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng do bên thuê chi trả.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Các Tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc tổ chức đấu giá tài sản;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có trên 05 năm hoạt động liên tục; 
- Có từ 03 đấu giá viên trở lên;
- Có trụ sở hoặc Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
- Đã từng thực hiện đấu giá cho thuê tài sản tương tự hoặc tài sản nhà nước;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
4. Hồ sơ đăng ký:
- Hồ sơ năng lực của Công ty;
- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.
5. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
Từ  8h00 ngày 06 tháng 8 năm 2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 07 tháng 8 năm 2021, tại Phòng Giao dịch Bắc Ninh, Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
6. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:
Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá được thông báo vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 8 năm 2021.
7. Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Giao dịch Bắc Ninh, Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đăng Đạo - phường Tiền An - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 0222.3822 624 (chị Nguyễn Thị Thúy)./.
Tìm theo ngày :

Khách online:4357
Lượt truy cập: 12970527