20/08/2021 16:38
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản (cv 328/NHPT.NĐ-HN)

(Thông tin đăng tải theo Thông báo số 270/TB-CCTHADS ngày 06/8/2021).
Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo thông tin bán đấu giá tài sản để các khách hàng có nhu cầu được biết và liên hệ để mua tài sản.
Tìm theo ngày :

Khách online:4319
Lượt truy cập: 12970466