27/08/2021 16:55
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản (cv 339/NHPT.NĐ-HN)

Thông tin đăng tải theo Thông báo số 282/TB-CCTHADS ngày 20/8/2021 (Tài sản bảo đảm tiền vay của Công ty TNHH Minh Hiền).
Thông báo số 282/TB-CCTHADS ngày 20/8/2021
Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo thông tin bán đấu giá tài sản để các khách hàng có nhu cầu được biết và liên hệ để mua tài sản.
Tìm theo ngày :

Khách online:4627
Lượt truy cập: 12970893