31/08/2021 14:15
Xem với cỡ chữ

Giao hạn mức trái phiếu Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2021.
Theo đó, hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2021 tối đa là 17.156 tỷ đồng.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính thông báo hạn mức tối đa được phép phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và chỉ đạo, giám sát Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và số liệu báo cáo bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.
Trong văn bản này, Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam chủ động quyết định cơ cấu và kỳ hạn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức nêu trên.
Văn bản lưu ý Ngân hàng Phát triển Việt Nam ưu tiên phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên trong thời điểm thị trường thuận lợi, sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của năm 2021.
Trường hợp trong năm 2021 phát sinh các yếu tố tác động ảnh hưởng lớn đến cân đối nguồn vốn, Ngân hàng Phát triển Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cho phù hợp./.
theo thoibaotaichinhvietnam.vn
Tìm theo ngày :

Khách online:4323
Lượt truy cập: 12970476