17/09/2021 15:04
Xem với cỡ chữ

Thông báo về việc đấu giá tài sản (Tàu biển Văn Minh 68)

Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên có thông báo số 518/TB-CCTHADS ngày 15/09/2021 đấu giá tài sản.
Theo đó: Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên đã ký Phụ lục hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng chuyển địa điểm đấu giá tài sản về Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và  tiếp tục thực hiện đấu giá tài sản đã kê biên là:
Tàu biển Văn Minh 68, trọng tải toàn phần: 7809.80 MT, Hô hiệu/Số IMO: 3WII9/9669641, Số đăng ký: VN-3750-VT do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 11 tháng 11 năm 2014, chủ sở hữu: Công ty TNHH Thương mại Văn Minh. 
Tài sản được bán với giá khởi điểm là: 15.680.000.000 đồng (Mười lăm tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng).
Người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định của pháp luật và làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu (sử dụng) tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tiền đặt trước: 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm triệu đồng) 
Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá. 
Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17, 20, 21/09/2021 (trong giờ hành chính) và phải có báo có vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng 
Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 9 giờ 00 phút ngày 22/09/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng: Điện thoại: 0225.3678680 hoặc 0977978726 (Đ/C Hải thụ lý).
Trước khi mở cuộc đầu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.
Tìm theo ngày :

Khách online:3912
Lượt truy cập: 12969902