17/09/2021 16:33
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản ()

Thông tin đăng tải theo Thông báo số 289/TB-CCTHADS (Tài sản bảo đảm tiền vay của Công ty TNHH Minh Hiền).
Thông báo số 289/TB-CCTHADS
Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo thông tin bán đấu giá tài sản để các khách hàng có nhu cầu được biết và liên hệ để mua tài sản.
Tìm theo ngày :

Khách online:4049
Lượt truy cập: 12779469