20/09/2021 17:39
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (cv 344/TB-NHPT.THO-TD)

Căn cứ Thông báo số 331/TB-NHPT.TBI-TD ngày 27/08/2021 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hoá lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản - tàu 6.500 tấn (Tàu Từ Sơn).
- Tên đơn vị được chọn: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài Sản Thanh Hoá
- Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hoá – Đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá.
Đề nghị Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài Sản Thanh Hoá liên hệ với Chi nhánh NHPT Thanh Hoá để đàm phán, thương thảo ký kết Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.
(Địa chỉ liên hệ: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hoá, số 44A Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, Thành Phố Thanh Hoá, điện thoại: (02373).852.512.
Tìm theo ngày :

Khách online:5206
Lượt truy cập: 12971655