21/09/2021 20:03
Xem với cỡ chữ

NHPT giảm phí giao dịch chuyển tiền cho khách hàng

Ngày 17/9/2021, Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành văn bản số 1571/NHPT-TCKT gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc giảm phí chuyển tiền qua hệ thống Thanh toàn điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) của Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó với những tác động của dịch Covid-19, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, NHPT thực hiện giảm phí giao dịch chuyển tiền cho tất cả các khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền đi từ tài khoản tại NHPT qua hệ thống TTĐTLNH - kênh Citad. Cụ thể:
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022
Mức phí áp dụng: Áp dụng theo mức phí giao dịch chuyển tiền đi qua kênh TTĐTLNH (Citad) được sửa đổi tại Mục III. Giao dịch chuyển tiền, khoản 1. Chuyển tiền đi (từ tài khoản), tiểu khoản 1.2. Trả cho người thụ hưởng khác hệ thống NHPT trên Biểu phí dịch vụ thanh toán cho hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT (ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-NHPT ngày 27/11/2009 của Tổng Giám đốc NHPT), chi tiết như sau:
Mức phí chuyển tiền qua các kênh thanh toán khác kênh Citad không thay đổi./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:5021
Lượt truy cập: 12971410